Duurzaam inzetbaar

Veel werkgevers zijn zich ervan bewust, dat vitale werknemers een positieve bijdrage leveren in hun organisatie. Ontwikkelingsmogelijkheden, inspraak en invloed hebben m.b.t. hun werkzaamheden, een goede balans hebben tussen privé en werk en een gezonde levensstijl dragen bij aan vitaliteit.

Samen

Werkgevers en werknemers zoeken steeds vaker met elkaar naar manieren om met veel plezier en in goede gezondheid te werken. Om aan deze behoefte van werkgevers en werknemers tegemoet te komen biedt Vol Leven ondersteuning in de vorm van:

  • Coaching en training op het gebied van persoonlijke effectiviteit, stressreductie en energiemanagement
  • Loopbaancoaching
  • Teamontwikkeling
  • Verzuimpreventie en -begeleiding
  • Advies m.b.t. leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • Advies m.b.t. beweging en voeding
  • Leiderschapsontwikkeling

Verzuimpreventie en -begeleiding

Mijn aanpak is er op gericht om werkplezier te bevorderen en om verzuim en verloop tegen te gaan. Ziekte of vertrek van een medewerker brengt niet alleen hoge kosten met zich mee, maar ook een hogere werkdruk, onrust of onvrede bij andere medewerkers. Door de juiste middelen en ondersteuning in te zetten, voorkom je dit.

Mocht een werknemer reeds met klachten uitgevallen zijn, dan werk ik samen met een arbeidsdeskundige. Samen begeleiden we de stappen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Ons uitgangspunt is om de best mogelijke oplossing te vinden in samenwerking met werkgever en werknemer.

Bel voor een kennismakingsgesprek om de mogelijkheden voor jullie organisatie in kaart te brengen.

resultaat

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak.