Vitaliteitscoaching

Vitaliteitscoaching is bedoeld voor mensen, die met energie en bevlogenheid willen werken en leven. “Je kunt vitaliteit benaderen vanuit een persoonsgebonden en een organisatiegebonden perspectief. Persoonlijke vitaliteit heeft betrekking op je energie, de manier waarop je leeft, je geestelijk welbevinden en je lichamelijke gezondheid. 
Wanneer we naar organisatiegebonden vitaliteit kijken, dan hebben we het over motivatie, bevlogenheid, verloop, werkstress en verzuim.
Vitaliteit kent 4 elementen, die elkaar onderling beïnvloeden:
1.    Fysieke vitaliteit
2.    Emotionele vitaliteit
3.    Sociale vitaliteit
4.    Spirituele vitaliteit”
(bron: Module 3 CIVAS opleiding Vitaliteitscoach)

Het is mogelijk om zowel aan 1 van deze elementen te werken, als aan meerdere tegelijk.

Voeding en beweging

Om je fysieke vitaliteit te verbeteren richten we ons op voeding en beweging. We kijken samen naar manieren om meer, beter of anders te bewegen. Ook het inpassen van rust is belangrijk. Het gaat uiteindelijk om de balans tussen in- en ontspanning.
Op het gebied van voeding krijg je inzicht in de voedingswaarde van je huidige menu en hoe je hier verbetering in aan kunt brengen. We werken toe naar een voedingspatroon dat energie geeft in plaats van kost.

Stressreductie

Emotionele vitaliteit komt in het geding, wanneer we gevoelens van onrust of stress ervaren. Door gebruik te maken van oplossingsgerichte coaching leer ik je vaardigheden om hier verandering in te brengen.

Netwerk

Soms ervaren mensen problemen op het gebied van sociale vitaliteit. Het krijgen van steun uit je omgeving is belangrijk voor een goede gezondheid. We inventariseren samen, hoe je netwerk is opgebouwd. Daarnaast bied ik ondersteuning bij het uitbouwen van je netwerk.

Zingeving

Wanneer je op zoek gaat naar zingeving, begeef je je op het gebied van spirituele vitaliteit. Sommige veranderingen in je leven kunnen tot gevolg hebben, dat je vitaliteit op dit gebied (tijdelijk) afneemt. Samen zoeken we naar antwoorden op vragen over jouw talenten, jouw persoonlijke doelen en jouw passie.
Door mijn manier van coachen geef ik je handvatten om een vitalere levensstijl te hanteren en deze ook blijvend te hanteren. Dit levert je meer energie en meer plezier op. Je zult meer balans ervaren tussen in- en ontspanning, privé en werk.

bestand-23-04-17-15-01-06

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak.